ოთახი: 12კვ. მ: 920

სასტუმრო

$680,000

ოთახი: 12კვ. მ: 920

სასტუმრო

ოთახი: 14კვ. მ: 600

სასტუმრო

$2,000,000

ოთახი: 14კვ. მ: 600

სასტუმრო

ოთახი: 36კვ. მ: 1200

სასტუმრო

$1,800,000

ოთახი: 36კვ. მ: 1200

სასტუმრო

ოთახი: 15კვ. მ: 620

სასტუმრო

$650,000

ოთახი: 15კვ. მ: 620

სასტუმრო

ოთახი: 41კვ. მ: 2900

სასტუმრო

$4,500,000

ოთახი: 41კვ. მ: 2900

სასტუმრო

ოთახი: 19კვ. მ: 1150

სასტუმრო

$1,700,000

ოთახი: 19კვ. მ: 1150

სასტუმრო

ოთახი: 18კვ. მ: 550

სასტუმრო

$800,000

ოთახი: 18კვ. მ: 550

სასტუმრო

ოთახი: 6კვ. მ: 190

სასტუმრო

$278,000

ოთახი: 6კვ. მ: 190

სასტუმრო

ოთახი: 10კვ. მ: 440

სასტუმრო

$175,000

ოთახი: 10კვ. მ: 440

სასტუმრო